ČeštinaDeutschItaliano

Ceník

Ceny prováděných prací jsou kalkulovány na základě ocenění výkazu výměru stavby nebo oceněny na základě charakteru stavby a vzájemné dohody a to následujícím způsobem:

  1. Ocenění předloženého nebo dodavatelem zdarma vypracovaného výkazu výměr a sepsání smlouvy o dílo.
  2. Po vzájemné dohodě budou práce účtovány za skutečně naběhlé náklady tj. cena materiálu a celkové odpracované hodiny. I v tomto případě je sepsána smlouva o provedení díla.
  3. Sepsání smlouvy o provedení díla a dohodou pevné a neměnné ceny o dílo.
  4. Cena lešení je podrobně popsána v kapitole lešení.
  5. Cena za projektovou dokumentaci je individuální dle charakteru a rozsahu požadovaných prací.